monografie-mainimg

Lucrarea: Biserica Albă din București – Monografie, urmărește o prezentare detaliată și științifică a istoriei Bisericii Alba timp de trei secole, de la înființare și până în contemporaneitate.

În elaborarea lucrării, autorul (pr. prof. univ. dr Mihai Săsăujan) urmărește evoluția vieții bisericești pe mai multe paliere: date istorice pentru secolele XVIII, XIX si XX; ctitorii bisericii, identificarea numelor și activității preoților de la această biserică; activitatea pastorală – culturală și misionară în cadrul parohiei, lucrările de refacere și reparații la biserică de-a lungul timpului; modul în care viața bisericii s-a integrat în legislația bisericească de stat din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, și apoi în legislația bisericească autonomă din secolul al XX-lea; preocuparea pentru menținerea constantă a unei tradiții muzicale la această biserică; reflectarea evenimentelor politice și sociale din România în viața și activitatea clericilor parohiei, etc.

O atenție specială este acordată cercetărilor de arheologie și arhitectură, și lucrărilor efectuate la pictura și catapeteasma locașului de cult care conferă acestuia o particularitate aparte. Lucrarea va fi înfrumusețată de numeroase imagini foto privitoare la istoria și prezentul bisericii.

Lucrarea monografică se bazează pe cercetări arhivistice inedite (Arhiva Bisericii Alba, Arhivele Naționale – București, Arhivele Municipului București), și pe studii bibliografice de specialitate.

 

pr. Mihai Săsăujan

decorative-line-1

1870 Nicolae Trasnea

Nicolae Trasnea - 1870

1871 Ghita Radulescu

Diac. Gh. Rădulescu - 1871

1870 Nicolae Trasnea

Morminte biserica - 1873

DSC_7524

DSC_6460