santierconsolidare-mainimg2

Lucrări de consolidare şi restaurare la Biserica Albă

Lucrările de consolidare şi restaurare a bisericii Albe din anii 2012 - 2014 au fost impuse de degradarile apărute în timp din cauza tasării terenului de fundare, din cauza acţiunii seismice asupra structurii de rezistenţă și din cauza vibraţiilor terenului în urma executării blocurilor alăturate. Au fost degradate învelitorile, tencuielile exterioare, elementele decorative exterioare şi picturile interioare.

Lucrări de reparaţii majore s-au produs succesiv în urma avarierii produse în timpul cutremurelor de la începutul secolului al XIX-lea, din anii 1940 şi 1977. Constatăm că la un interval de cca. 30-40 de ani au fost necesare intervenţii majore de reclădire (1827), de modificare a formei iniţiale (1873), de refacere (1909) şi de consolidare (1978).

Reparaţii şi remedieri s-au făcut permanent atât la interior cât şi la exterior, în special fiind reparată învelitoarea, tencuiala soclului şi zugrăvelile exterioare.

Ampla lucrare de consolidare şi restaurare a bisericii din anii 2012-2014 a fost finanţată de Consiliului local al Primăriei Sectorului I Bucureşti.

Puteţi vizualiza întregul document de restaurare şi consolidare aici:

decorative-line-1

Lucrări restaurare pictură

Restaurarea picturii în ulei a renumitului pictor Gheorghe Tăttărescu a fost efectuată în anii 2013-2014, de echipa de restauratori sub conducerea pictorului restaurator Romeo Andronic: Ana-Maria Drăguşin, Andrei Andronic, Andreea Schuster şi Lorena Iavorschi.

  • Lucrările de restaurare a picturii de la Biserica Alba au început cu consolidarea peliculei de culoare în zonele unde aceasta a fost desprinsă de stratul suport. S-a folosit o răşină sintetică parcurgând o metodologie specifică.
  • A urmat îndepărtarea acumulărilor de praf şi fum precum şi repictările în ulei de pe suprafaţa peliculei de culoare. Această operaţie s-a realizat cu soluţii chimice de curăţire, ale căror concentraţii s-au stabilit după ce s-au efectuat teste într-o fază preliminară de cercetare.
  • În continuare, a fost consolidat stratul suport (tencuiala pe care s-a realizat pictura), în zonele unde acesta a fost desprins de zidărie.
  • Au fost chituite la nivel toate lacunele stratului suport, iar după aceea au fost pregătite pentru a fi colorate.
  • Una dintre cele mai importante operaţii a fost reintegrarea cromatică a lacunelor peliculei de culoare. În felul acesta s-a refăcut unitatea estetică a ansamblului pictural.
  • Întreaga suprafaţă a picturii a fost la sfârşit vernisată, cu scopul realizării unei protecţii în faţa agenţilor externi care acţionează de-a lungul anilor, neîntrerupt, asupra picturii.

decorative-line-1

Lucrări restaurare catapeteasmă

 

Lucrările de restaurare a catapetesmei bisericii au fost desfășurate între anii 2014-2016, fiind executate de firma S.C. IORUX TRADE S.R.L, sub coordonarea doamnei restaurator dr. Sultana-Ruxandra Polizu.

 

 Au fost restaurate:

- icoanele praznicare

- crucea şi moleniile

- registrul cu medalioanele Proorocilor (6 icoane) icoana Maica Domnului şi doi dragoni înaripaţi)

- friza cu medalioanele Apostolilor

- friza decorativă sculptată cu ciorchini de struguri

- registrul icoanelor praznicare

- uşile împărăteşti

 

Au fost executate următoarele operațiuni de restaurare:

- desprăfuirea faţă / verso

- restabilirea adeziunii stratului pictural la suport

- dezinsecţia suportului şi tratament antifungic

- curăţarea versoului icoanelor

- asigurarea stratului pictural în vederea intervenţiilor la suport

- completarea şi consolidarea suportului icoanelor

- dezasamblarea traverselor, proiectarea unor traverse noi (unde este cazul), chertarea traverselor

- curăţirea etapizată a depunerilor semiaderente şi aderente la stratul pictural

- chituirea lacunelor stratului pictural

- chituirea orificiilor de zbor produse de insectele xilofage

- integrarea cromatică a uzurilor şi lacunelor stratului pictural

- vernisare generală