Site-ul www.bisericaalbabucuresti.ro este proprietatea Parohiei Biserica Albă. Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.bisericaalbabucuresti.ro, numit generic în continuare Biserica Albă.

Accesul şi utilizarea site-ului www.bisericaalbabucuresti.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea/accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii legate de Biserica Albă din București.
Biserica Albă nu işi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

Prin termenul "utilizator" al acestui site se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Biserica Albă oferă acces liber la site-ul www.bisericaalbabucuresti.ro şi vă autorizează să vizualizaţi şi să transmiteţi informaţii existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de Biserica Albă sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris al Biserica Albă sau al partenerilor săi.

Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Biserica Albă sau a partenerilor săi.

Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al Biserica Albă, Biserica Albă nu îşi asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de Biserica Albă şi îşi rezervă dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare orice acţiune de acest tip, care nu are acordul său prealabil.

Biserica Albă sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. Biserica Albă nu garantează, nu este şi nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de formă, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. Biserica Albă nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de Biserica Albă prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implică raspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

Biserica Albă işi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului sau securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Biserica Albă sau partenerii sai, produsele, serviciile şi angajaţii acestora.

Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenţa instanţelor de drept comun din România.

3. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:
- copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site;
- încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
- încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua Biserica Albă sau a reţelei Biserica Albă sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua Biserica Albă care nu sunt publice, fără autorizaţie;
- încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua Biserica Albă prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.
- folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage dupa sine răspunderea civilă sau penală.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

Biserica Albă îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

Biserica Albă nu este raspunzător faţă de utilizator, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau intreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Biserica Albă poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.

5. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele:
- utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Biserica Albă este exonerat în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.
Biserica Albă nu oferă nici o garanţie că:
- informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră ;
- serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori,
- rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere,
- calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, vă satisface toate cerinţele
- orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului.
Nici un sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la site-ul Biserica Albă sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulată expres în Termenii şi condiţiile de utilizare.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Biserica Albă nu va fi raspunzator pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile rezultând din:
- utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
- acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
- declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
- orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră ca orice material pus la dispoziţie pe site, postat de Biserica Albă, de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa contact@bisericaalbabucuresti.ro

Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. Biserica Albă nu este şi nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.

7. CONFIDENŢIALITATE ŞI INFORMAŢII PERSONALE

Informaţiile personale puse la dispoziţia site-ului Biserica Albă pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condiţiile legii Legea 677/2001.

La solicitarea explicită a utilizatorului adresată la contact@bisericaalbabucuresti.ro , Biserica Albă se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime şi să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Biserica Albă se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.
Biserica Albă nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

Pe site-ul www.bisericaalbabucuresti.ro pot fi prezente reclame şi/sau legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul Biserica Albă şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

Biserica Albă îşi rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi facută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

ACTUALIZAT: 09.08.2015